Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Νέα / Ανακοινώσεις
- 09/10/2017 Υποβολή Αιτημάτων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών- Νέα Ημερομηνία
 
- 09/10/2017 Γνωστοποίηση για σκοπούς Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα
 
- 06/10/2017 Πρόσθετος Κωδικός Πρόσβασης για το Σύστημα TAXISnet-ΦΠΑ
 
- 02/10/2017 Παράταση Υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017
 
- 29/09/2017 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης- Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Νοεμβρίου 2017 ώρα 12:00μ.μ.
 
- 22/09/2017 Πληρωμές μέσω "Internet Banking"
 
- 18/09/2017 Επιτόκια Απόδοσης Δεκαετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015
 
- 08/09/2017 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης
 
- 30/08/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Μη Υποβληθείσες Φορολογικές Δηλώσεις - Ποσά που Οφείλονται για περιόδους μετά τις 31/12/2015)
 
- 01/08/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης
 
- 21/07/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, μέσω της Διαδυκτιακής Διόδου Ασφαλείας "Αριάδνη"
 
- 18/07/2017 Προσωρινή Φορολογία 2017
 
- 18/07/2017 Υποβολη Δήλωσης Εργοδότη για το Έτος 2016
 
- 29/06/2017 Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδο Ασφαλείας "Αριάδνη" για CRS και FATCA - Ειδικές περιπτώσεις
 


Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ