Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Όραμα/Αποστολή


Όραμα

Tο όραμα του Τμήματος Φορολογίας είναι να καταστεί μια σύγχρονη Φορολογική Αρχή,
παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στον φορολογούμενο και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη
δυνατή εθελούσια συμμόρφωση


Αποστολή

Η αποστολή του Τμήματος Φορολογίας είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών,
διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του
φορολογούμενου, η ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής και η αποτελεσματική συλλογή
των φορολογικών εσόδων του κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος


No documents foundπρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ