Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Πιο κάτω έχουν αναρτηθεί τα χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις του Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου.


1Τηλέφωνα Επικοινωνίας
1Διευθύνσεις Επικοινωνίας


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ