Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

CRS (Common Reporting Standard)


Στα πλαίσια βελτίωσης της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης με βάση το πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) που αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε, στις 29 Οκτωβρίου 2014, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2014, την Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Στο χώρο αυτό πρόκειται να αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας και του Κοινού Πρότυπου Αναφοράς (Common Reporting Standard) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών μπορείτε να βρείτε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (OECD)


- Ανακοινώσεις
- Συμβαλλόμενα Κράτη - CRS
- Υποβολή Στοιχείων
- Οδηγός για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
- Administrative Service Providers (ASPs)
- Νομοθεσίαπρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ