ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)


VIES
VIES

English


Επαλήθευση αριθμού εγγραφής ΦΠΑ

Προτρέπεστε να επιβεβαιώνετε τους αριθμούς εγγραφής ΦΠΑ που σας έχουν δώσει οι πελάτες σας σε άλλα Κράτη Μέλη πριν την έκδοση τιμολογίου είτε επικοινωνώντας με τον Τομέα VIMA της Υπηρεσίας ΦΠΑ είτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ στην πιο κάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής ΦΠΑ που σας έχει δώσει πελάτης σας εμφανίζεται ως άκυρος ή εμφανίζονται λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με εκείνες που σας έχει δώσει ο πελάτης σας, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε μαζί του για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που σας έχει δώσει είναι ορθά. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, θα πρέπει να του ζητήσετε να επικοινωνήσει με τις φορολογικές αρχές οι οποίες του έχουν εκδώσει τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ ούτως ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που ο δικός σας (Κυπριακός) αριθμός εγγραφής ΦΠΑ εμφανίζεται ως άκυρος ή οι πληροφορίες είναι λανθασμένες (π.χ. όνομα, διεύθυνση), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο Εγγραφής του Γραφείου ΦΠΑ της Επαρχίας σας διότι πιθανόν να μην ολοκληρώθηκε η εγγραφή σας στο Μητρώο ΦΠΑ ή να μην έχετε ενημερώσει την Υπηρεσία ΦΠΑ για τυχόν αλλαγές στο όνομα ή τη διεύθυνση της επιχείρησης σας. Οι Κλάδοι Εγγραφής των Επαρχιακών Γραφείων ΦΠΑ έχουν τα ακόλουθα τηλέφωνα:

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας: 22404696, 22404766

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25848766, 25848769

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας: 24801108, 24801148

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26804306

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812157

No documents found


Καλύτερη απεικόνιση με ανάλυση οθόνης 1024 x 768


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση