Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/03/2021
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2020 έφθασαν τα €9,1 εκ. σε σύγκριση με €54,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 83,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €392,0 εκ. σε σύγκριση με €2.683,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 85,4%.


Σημείωση:
Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), είχε απαγορευθεί η είσοδος στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, για την περίοδο 15/3-8/6/2020. 'Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων. Ως συνέπεια του μειωμένου αριθμού τουριστών που αναχώρησαν από την Κύπρο, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των δαπανών.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση