Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Την 1η Οκτωβρίου 2011, η Στατιστική Υπηρεσία θα διεξαγάγει την 14η Απογραφή Πληθυσμού στην Κύπρο. Η Απογραφή θα καταγράψει κατοικίες, νοικοκυριά και πληθυσμό που διαμένει μόνιμα στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, είτε σε κατοικίες είτε σε ιδρύματα.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. H καταχώρηση των στοιχείων θα γίνεται σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που θα είναι εγκατεστημένα σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου netbook. Η όλη διαδικασία διαχείρισης των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω του συστήματος CY-BICS που έχει αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η Απογραφή θα διεξαχθεί με βάση τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης καθώς και με τον περί Στατιστικής Νόμο Αρ. 15(Ι) του 2000, ο οποίος παρέχει τη νομοθετική βάση για τη συλλογή και δημοσίευση των επίσημων στατιστικών της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή μπορείτε να απευθυνθείτε στα επαρχιακά γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση