Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Εκδόσεις
Βασικά Μεγέθη για την Ευρώπη Βασικά Μεγέθη για την Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Οικονομία από την Αρχή της Χιλιετίας-Έκδοση 2019 Η Ευρωπαϊκή Οικονομία από την Αρχή της Χιλιετίας-Έκδοση 2019
Ψηφιακό Δημοσίευμα: Άνθρωποι σε Κίνηση, Στατιστικές για την Κινητικότητα στην Ευρώπη Ψηφιακό Δημοσίευμα: Άνθρωποι σε Κίνηση, Στατιστικές για την Κινητικότητα στην Ευρώπη
Στατιστικό Πορτρέτο-Η Ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της χιλιετίας Στατιστικό Πορτρέτο-Η Ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της χιλιετίας
Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη
Εσύ στην ΕΕ Εσύ στην ΕΕ
Έκδοση 2019
Έκδοση 2019
Έκδοση 2018
Έκδοση 2018

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση