Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Συνήθεις Ερωτήσεις
Eρ. 1: Τι νέο προσφέρει η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Eρ. 2: Υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για τη χρησιμοποίηση των στατιστικών δεδομένων που παράγει η Στατιστική Υπηρεσία;

Ερ. 3: Οι πληροφορίες που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μπορούν να αναδημοσιευθούν;

Ερ. 4: Ποια τα οφέλη του να είμαι εγγεγραμμένος χρήστης;

Ερ. 5: Πως μπορώ να κάνω εγγραφή;

Ερ. 6: Τι να κάνω αν ξεχάσω το password μου;

Ερ. 7: Μπορώ να παίρνω αυτόματα μέσω e-mail τις νέες καταχωρήσεις στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Ερ. 8: Υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας "Ειδοποίησης";

Ερ. 9: Ποια περίοδο καλύπτει το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων;

Ερ. 10: Ποια η διαφορά μεταξύ Επιβεβαιωμένης και Προκαταρκτικής Ανακοίνωσης;

Ερ. 11: Που μπορώ να βρω παλαιότερες Ανακοινώσεις ή/και ιστορικά στοιχεία;

Ερ. 12: Τι υποδηλώνουν οι ημερομηνίες που βρίσκονται στα Κυριότερα Στοιχεία;

Ερ. 13: Τι είδους εκδόσεις παράγει η Στατιστική Υπηρεσία και που μπορώ να τις βρω;

Ερ. 14: Ποιες εκδόσεις καλύπτει η μηχανή αναζήτησης στο μέρος Εκδόσεις;

Ερ. 15: Που μπορώ να βρω προηγούμενες εκδόσεις;

Ερ. 16: Υπάρχει διαφορά στο περιεχόμενο ανάμεσα στις ηλεκτρονικές και τις έντυπες εκδόσεις;

Ερ. 17: Διατίθενται όλες οι εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή;

Ερ. 18: Ποιο software χρειάζομαι για να ανοίξω τα pdf files;

Ερ. 19: Γιατί δεν ανοίγει μια ηλεκτρονική έκδοση;

Ερ. 20: Πώς μπορώ να αποκτήσω και να πληρώσω μια έντυπη έκδοση;

Ερ. 21: Διατίθενται μεθοδολογικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Ερ. 22: Τι υποδηλώνει το εικονίδιο που βρίσκεται στα αριστερά του τίτλου κάποιων πινάκων στα Κυριότερα Στοιχεία;

Ερ. 23: Το ακρωνύμιο ESMS τι δηλώνει;

Ερ. 24: Που μπορώ να βρω Ερωτηματολόγια Ερευνών;

Ερ. 25: Δεν μπορώ να βρώ τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν…

Ερ. 26: Η ερώτησή μου δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις ερωτήσεις…


Eρ. 1: Τι νέο προσφέρει η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Οι σημαντικές καινοτομίες που εισάγονται με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας είναι:

- Αναδιοργάνωση των Στατιστικών Θεμάτων / Υποθεμάτων (αλλαγή στην ονομασία θεμάτων, προσθήκη ή αφαίρεση θεμάτων και υποθεμάτων) και παρουσίασή τους σε πίνακα στην Αρχική Σελίδα ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των στατιστικών δεδομένων

- Με την αναβάθμιση οι πληροφορίες διατίθενται μόνο κάτω από τα Στατιστικά Υποθέματα. Σε κάθε υπόθεμα υπάρχουν 4 tabs (4 υποτομείς) ως ακολούθως:
Α. Ανακοινώσεις: Περιλαμβάνει τα Ανακοινωθέντα, το Αρχείο Ανακοινώσεων και τις ανακοινώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο Στατιστικό Υπόθεμα.
Β. Κυριότερα Στοιχεία: Περιλαμβάνει τα Κυριότερα Στοιχεία και το Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων του Στατιστικού Υποθέματος
Γ. Μεθοδολογία: Περιλαμβάνει τα Μεθοδολογικά Σημειώματα (τα οποία παραμένουν και συνδεδεμένα με τα Κυριότερα Στοιχεία όπως προηγουμένως) και τα Ερωτηματολόγια Ερευνών του συγκεκριμένου Υποθέματος
Δ. Εκδόσεις: Περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες Εκδόσεις (για κάθε τίτλο) του Στατιστικού Υποθέματος, με βάση την Ημερομηνία Δημοσίευσης, καθώς επίσης και το Αρχείο Εκδόσεων. Οι Εκδόσεις (και το Αρχείο Εκδόσεων) εξακολουθούν να διατίθενται επίσης και στο μέρος Εκδόσεις όπου λειτουργεί μηχανή Αναζήτησης.

- Στη σελίδα Ημερολόγιο Ανακοινώσεων εισάγεται ημερολόγιο στο οποίο οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το μήνα, το έτος καθώς και την ημέρα και να εμφανιστούν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων περιλαμβάνονται ανακοινώσεις για τον τρέχοντα μήνα αλλά και για τους επόμενους τρεις. Επιπλέον, το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων λειτουργεί και σαν Αρχείο Ανακοινώσεων επειδή περιλαμβάνει όλες τις Ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Ιστοσελίδα από το 2000.

- Οι Ανακοινώσεις παρουσιάζονται με τρία χρώματα. Με γαλάζιο, όσες έχουν δημοσιευθεί, με πράσινο, όσες θα δημοσιευθούν την τρέχουσα εβδομάδα και με καφέ όσες, έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευθούν μετέπειτα.

- Επανασχεδιασμός της Αρχικής σελίδας και εισαγωγή του μέρους «Θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα…»

- Κατάργηση της υπηρεσίας «Παραγγελία on-line»

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας «Ειδοποίησης» (Alert) και επέκτασή της στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
Αρχή σελίδαςEρ. 2: Υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για τη χρησιμοποίηση των στατιστικών δεδομένων που παράγει η Στατιστική Υπηρεσία;

Όλα τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας προσφέρονται δωρεάν στους χρήστες. Χρέωση υπάρχει για τις έντυπες εκδόσεις και για την παραγωγή στατιστικών κατά παραγγελία.
Αρχή σελίδαςΕρ. 3: Οι πληροφορίες που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μπορούν να αναδημοσιευθούν;

Τα στοιχεία μπορούν να αναδημοσιευθούν με την προϋπόθεση ότι δηλώνεται η πηγή των πληροφοριών δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αρχή σελίδαςΕρ. 4: Ποια τα οφέλη του να είμαι εγγεγραμμένος χρήστης;

Στους εγγεγραμμένους χρήστες προσφέρεται δωρεάν η υπηρεσία "
Ειδοποίηση". Αρχή σελίδαςΕρ. 5: Πως μπορώ να κάνω εγγραφή;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα στο μέρος Υπηρεσίες
Εγγραφή. Αρχή σελίδαςΕρ. 6: Τι να κάνω αν ξεχάσω το password μου;

Ακολουθήστε το link στην υπηρεσία
Login και ακολούθως τις οδηγίες στο tab "Ξεχάσατε το Password;". Αρχή σελίδαςΕρ. 7: Μπορώ να παίρνω αυτόματα μέσω e-mail τις νέες καταχωρήσεις στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται. Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία "
Ειδοποίηση" για να λαμβάνετε μέσω email τις νέες καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα, σε Κυριότερα Στοιχεία, Ανακοινώσεις και Εκδόσεις καθώς και ενημέρωση στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων. Αρχή σελίδαςΕρ. 8: Υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας "Ειδοποίησης";

Όχι. Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.
Αρχή σελίδαςΕρ. 9: Ποια περίοδο καλύπτει το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων;

Το
Ημερολόγιο Ανακοινώσεων ενημερώνεται κάθε Παρασκευή και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες των Ανακοινώσεων που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την εβδομάδα που ακολουθεί και παράλληλα δίνονται οι προκαταρκτικές ημερομηνίες σχεδόν όλων των επαναλαμβανόμενων ανακοινώσεων για τον τρέχοντα μήνα και τους επόμενους τρεις. Ακόμη παρέχεται δυνατότητα στο χρήστη να ανατρέξει σε όλους τους προηγούμενους μήνες όλων των ετών στα οποία δημοσιεύθηκαν Ανακοινώσεις (επιλέγοντας μήνα και έτος και κάνοντας κλικ στο GO, στο ημερολόγιο), δηλαδή η σελίδα του Ημερολογίου Ανακοινώσεων λειτουργεί και σαν αρχείο ανακοινώσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αρχή σελίδαςΕρ. 10: Ποια η διαφορά μεταξύ Επιβεβαιωμένης και Προκαταρκτικής Ανακοίνωσης;

Η Επιβεβαιωμένη Ανακοίνωση, η οποία εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, δηλώνει ότι έχει καθοριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης (επιβεβαιωμένη) την συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ για την Προκαταρκτική Ανακοίνωση, η οποία εμφανίζεται με καφέ χρώμα, η ημερομηνία δημοσίευσης είναι προκαταρκτική και είναι δυνατό να αλλάξει.
Αρχή σελίδαςΕρ. 11: Που μπορώ να βρω παλαιότερες Ανακοινώσεις ή/και ιστορικά στοιχεία;

Παλαιότερες Ανακοινώσεις μπορείτε να εντοπίσετε στο Αρχείο Ανακοινώσεων στο μέρος Ανακοινώσεις κάτω από κάθε Στατιστικό Υπόθεμα καθώς επίσης και στο
Ημερολόγιο Ανακοινώσεων.
Ιστορικά στοιχεία μπορείτε να εντοπίσετε στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων στο μέρος Κυριότερα Στοιχεία κάτω από κάθε Στατιστικό Υπόθεμα. Αρχή σελίδαςΕρ. 12: Τι υποδηλώνουν οι ημερομηνίες που βρίσκονται στα Κυριότερα Στοιχεία;

Οι ημερομηνίες αυτές δηλώνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση του κάθε πίνακα.
Αρχή σελίδαςΕρ. 13: Τι είδους εκδόσεις παράγει η Στατιστική Υπηρεσία και που μπορώ να τις βρω;

Τα αποτελέσματα των ερευνών καθώς επίσης και όλες οι στατιστικές που καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύονται σε έντυπες ή/και ηλεκτρονικές εκδόσεις και διατίθενται στο κοινό. Περισσότερες από 50 εκθέσεις (ετήσιες, τριμηνιαίες, μηνιαίες) εκδίδονται κάθε χρόνο. Λεπτομερή στοιχεία για όλες τις Εκδόσεις υπάρχουν στο δημοσίευμα (αγγλική έκδοση) "
Κατάλογος Εκδόσεων". Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (σε αρχεία pdf) στο μέρος Εκδόσεις καθώς επίσης και κάτω από το κάθε Στατιστικό Υπόθεμα στο ειδικό μέρος Εκδόσεις. Οι έντυπες εκδόσεις πωλούνται από τα Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Αρχή σελίδαςΕρ. 14: Ποιες εκδόσεις καλύπτει η μηχανή αναζήτησης στο μέρος Εκδόσεις;

Στη σελίδα των
Εκδόσεων παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις κάθε θέματος. Αρχή σελίδαςΕρ. 15: Που μπορώ να βρω προηγούμενες εκδόσεις;

Για προηγούμενες ηλεκτρονικές εκδόσεις να ανατρέξετε στο
Αρχείο Εκδόσεων από το μέρος Εκδόσεις καθώς επίσης και κάτω από το κάθε Στατιστικό Υπόθεμα στο Αρχείο Εκδόσεων στο ειδικό μέρος Εκδόσεις. Για πληροφορίες σχετικά με έντυπες εκδόσεις στο δημοσίευμα "Κατάλογος Εκδόσεων" (αγγλική έκδοση) ή αποταθείτε στη Στατιστική Υπηρεσία (Επικοινωνία). Αρχή σελίδαςΕρ. 16: Υπάρχει διαφορά στο περιεχόμενο ανάμεσα στις ηλεκτρονικές και τις έντυπες εκδόσεις;

Όχι. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών και των έντυπων εκδόσεων είναι πανομοιότυπο.
Αρχή σελίδαςΕρ. 17: Διατίθενται όλες οι εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή;

Τα τελευταία χρόνια στόχος της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι όλες οι νέες εκδόσεις να διατίθενται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και έντυπη μορφή (σε αρχεία pdf).
Αρχή σελίδαςΕρ. 18: Ποιο software χρειάζομαι για να ανοίξω τα αρχεία pdf;

Για να ανοίξετε τα αρχεία pdf χρειάζεστε το Acrobat reader. Μπορείτε να το κατεβάσετε (download) από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος
Εκδόσεις. Αρχή σελίδαςΕρ. 19: Γιατί δεν ανοίγει μια ηλεκτρονική έκδοση;

Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος του αρχείου σε συνδυασμό με την ταχύτητα της πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο αντί να το ανοίξετε απευθείας. Πατώντας δεξί κλικ, επιλέγετε "save target as" και αποθηκεύετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Αρχή σελίδαςΕρ. 20: Πώς μπορώ να αποκτήσω και να πληρώσω μια έντυπη έκδοση;

Όλες οι έντυπες εκδόσεις διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και από το Γραφείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία. Η πληρωμή γίνεται είτε με μετρητά είτε με επιταγή, στο όνομα του «Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας, Λευκωσία».
Επίσης, οι χρήστες μπορούν να λάβουν έντυπα δημοσιεύματα και μέσω ταχυδρομείου, κάνοντας την παραγγελία τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Στατιστική Υπηρεσία στο
enquiries@cystat.mof.gov.cy. Όταν ληφθεί η παραγγελία, αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τιμολόγιο στο οποίο περιλαμβάνεται η παραγγελία, το κόστος των δημοσιευμάτων και το κόστος αποστολής με ταχυδρομείο. Ο χρήστης εκδίδει επιταγή με το ολικό ποσό στο όνομα του «Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας, Λευκωσία» και την αποστέλλει στα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία (Στατιστική Υπηρεσία, Μ. Καραολή. 1444 Λευκωσία) και η Στατιστική Υπηρεσία με την παραλαβή της επιταγής αποστέλλει τα δημοσιεύματα στη διεύθυνση του χρήστη (η οποία δηλώνεται από την αρχή).Αρχή σελίδαςΕρ. 21: Διατίθενται μεθοδολογικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας;

Οι διαθέσιμες Μεθοδολογικές πληροφορίες βρίσκονται στο μέρος Μεθοδολογία κάτω από τα Στατιστικά Υποθέματα, καθώς επίσης και στα Κυριότερα Στοιχεία, όπου υπάρχει το εικονίδιο .
Αρχή σελίδαςΕρ. 22: Τι υποδηλώνει το εικονίδιο που βρίσκεται στα αριστερά του τίτλου κάποιων πινάκων στα Κυριότερα Στοιχεία;

Το εικονίδιο υποδηλώνει την ύπαρξη σχετικών μεθοδολογικών πληροφοριών.
Αρχή σελίδαςΕρ. 23: Το ακρωνύμιο ESMS τι δηλώνει;

Η δομή Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) περιλαμβάνει την περιγραφή των μεταδεδομένων (μεθοδολογικές πληροφορίες) που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των στατιστικών δεδομένων καθώς και για την παροχή συνοπτικών πληροφοριών χρήσιμων για την αξιολόγηση τόσο της ποιότητας των δεδομένων όσο και της διαδικασίας παραγωγής γενικότερα. Οι γενικές έννοιες είναι συμβατές με αυτές του προτύπου SDMX.
Αρχή σελίδαςΕρ. 24: Που μπορώ να βρω τα Ερωτηματολόγια Ερευνών;

Ερωτηματολόγια Ερευνών, σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία pdf), είναι διαθέσιμα στο μέρος Μεθοδολογία κάτω από το σχετικό Στατιστικό Υπόθεμα.
Αρχή σελίδαςΕρ. 25: Δεν μπορώ να βρώ τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν…

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την προτυποποιημένη φόρμα στο μέρος
Επικοινωνία. Αρχή σελίδαςΕρ. 26: Η ερώτησή μου δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις ερωτήσεις…

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την προτυποποιημένη φόρμα στο μέρος
Επικοινωνία. Αρχή σελίδας

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση