Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής International Blaise User Conference 2020 Ευρωπαικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) ESS Vision 2020 European Statistical Data Support Απογραφή Πληθυσμού 2011 Επίσημη Ιστοσελίδα για το COVID-19 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Cyprus Flight Pass Βραβεία Καινοτομίας Κύπρου 2011 Ειδοποίηση για online ενημέρωση RSS Feed
English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή Δημοκρατία Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση:
Αναζήτηση
   
English


Ιστορικό & Στόχοι


Η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύει στην αξιόπιστη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση για τα δρώμενα στην Κύπρο όλων των ενδιαφερομένων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου. Η Στατιστική Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1950 ως μια μικρή διοικητική μονάδα, αναβαθμίστηκε μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2000 έφερε την ονομασία Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. Υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών, διατηρεί όμως την αυτονομία της σε τεχνικά θέματα και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της μεθοδολογίας, τεχνικής, ορισμών και διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων καθώς και για τη δημοσιοποίηση των στατιστικών δεδομένων που παράγει. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004, η συνεχής συμμετοχή σε Επιτροπές και ομάδες εργασίας και σε εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς επίσης η συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) αποτελούν μέρος των βασικών δραστηριοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι βασικές δραστηριότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας αφορούν τη διενέργεια απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και ειδικών μελετών, σε οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, με στόχο τόσο την υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στη στατιστική πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου και γενικότερα του κοινού. Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί ως συντονιστής στις περιπτώσεις όπου άλλοι φορείς (όπως η Κεντρική Τράπεζα, Υπουργεία και άλλα Κυβερνητικά Τμήματα και Ημικρατικοί Οργανισμοί) εκτελούν εργασίες στατιστικής φύσεως για τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες τους.

Οι στόχοι της Στατιστικής Υπηρεσίας απορρέουν από τη χρησιμότητα και σημασία της στατιστικής πληροφόρησης για αυτό κύριο μέλημά της είναι η ευρύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών σε στατιστικά δεδομένα.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Στατιστική Υπηρεσία κατευθύνει τις εργασίες της προς:

(α) Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών λόγω του ότι οι στατιστικές αξιοποιούνται από αυτούς, στη λήψη αποφάσεων και στην έρευνα. Επίσης, οι ίδιες στατιστικές χρησιμοποιούνται από διάφορους χρήστες και επομένως θα πρέπει να δίδονται με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων.
(β) Την ανάγκη προώθησης της έγκαιρης συλλογής και δημοσίευσης καλής ποιότητας στατιστικών δεδομένων.
(γ) Την ανάγκη διατήρησης της συνέχειας και συγκρισιμότητας των στοιχείων που καταρτίζονται.
(δ) Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ατομικών δεδομένων, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για αξιόπιστες στατιστικές.
(ε) Την εφαρμογή τόσο διεθνών όσο και Ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών.


Η Στατιστική Υπηρεσία συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το Γραφείο Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο, την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, την Ουνέσκο καθώς και με Στατιστικές Υπηρεσίες και επιστημονικά κέντρα άλλων χωρών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τακτική επικοινωνία, παροχή στοιχείων και ανταλλαγή εμπειριών, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση προσωπικού.


Αρχή Σελίδας

Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας