Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Εκπαίδευση

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-201926/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2018/1926/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2018/1926/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2018/201931/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/201830/03/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 201831/03/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1985/86-2010/1121/06/13 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση