Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Εκπαίδευση

Στατιστικές της Εκπαίδευσης - ESQRS (EN)

Ορισμοί για τους Δείκτες Εκπαίδευσης

Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 2006 και 2012


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20122012

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση