Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > ΕκπαίδευσηΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019  (EL) - (732,74 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019 (EL)
Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης.
Ημερομηνία Έκδοσης: 31/03/2021   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - (1418,3 Kb) ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - (1096,91 Kb) Infographics - ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
Πληροφοριακό γράφημα για τους νέους 25-34 ετών και την εκπαίδευση με βάση στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο 2019
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/11/2019   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2016 (EL) - (3388,36 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2016 (EL)
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Επιμόρφωσης Ενηλίκων του 2016. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τη συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαμέσου της κανονικής εκπαίδευσης, της μη-κανονικής εκπαίδευσης ή της άτυπης μάθησης. Η συμμετοχή αυτή αναλύεται κατά είδος δραστηριότητας, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση απασχόλησης και τόπο διαμονής. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη συμμετοχή, το διδακτικό χρόνο, όπως και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης.
Ημερομηνία Έκδοσης: 31/01/2018   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2005  (EL,EN) - (5357,42 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2005 (EL,EN) - €10,00
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ‘Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης’’ για το 2005. Περιέχει στοιχεία για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων κατά οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος της επιχείρησης, φύλο κλπ.
Ημερομηνία Έκδοσης: 12/11/2010   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2003 (EN) - (790,17 Kb) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2003 (EN)
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δια βίου μάθηση, ή οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2003. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τη συμμετοχή του πληθυσμού της Κύπρου ηλικίας 15 ετών και άνω στην κανονική εκπαίδευση, μη-κανονική εκπαίδευση και σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης. Γίνεται ανάλυση της συμμετοχής του πληθυσμού κατά τύπο δραστηριότητας, φύλο, ομάδα ηλικίας, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση εργασίας και επάγγελμα. Επίσης, παρουσιάζεται ή συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες κατά θέμα σπουδών και ώρες διδασκαλίας.
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/10/2005   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & Εκδόσεις

Αρχείο Εκδόσεων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση