Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2015

22/10/2015Νεότερα Στοιχεία: Φτώχια και Kοινωνικός Aποκλεισμός, 2008-2014

23/07/2015Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015 - 2016

10/02/2015Νέα Έκδοση: Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο, 2012


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση