Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία

Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - ESQRS (EN)

Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας (Έσοδα και Δαπάνες), 2017 (EN)

Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας (Δικαιούχοι Συντάξεων), 2017 (EN)

Έκθεση Ποιότητας για Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016


Ερωτηματολόγια Ερευνών

Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση