Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες > Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική ΠροστασίαΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2018 (EL) - (1022,36 Kb) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2018 (EL)
Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα που έγινε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα και ορισμούς και παρέχει στοιχεία για τις δαπάνες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα για κοινωνική προστασία. Οι παροχές κοινωνικής προστασίας αφορούν παροχές γήρατος, ασθενείας, αναπηρίας, ανεργίας, στέγασης και άλλες κατηγορίες επιδομάτων.
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/03/2021   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΦΤΩΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, 2019 - (3660,71 Kb) Infographics - ΦΤΩΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, 2019
Πληροφοριακό γράφημα για την Φτώχια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό.
Ημερομηνία Έκδοσης: 16/10/2020   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΣΟΒΑΡΗ ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ, 2019 (EL) - (252,96 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΣΟΒΑΡΗ ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ, 2019 (EL)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/04/2020   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015/2016 (EL) - (2713,69 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015/2016 (EL)
Η έρευνα έχει καλύψει τα νοικοκυριά τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και συγκέντρωσε στοιχεία για το επίπεδο του εισοδήματος και της δαπάνης των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις δαπάνες που ταξινομούνται με βάση το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών, την κατανομή του εισοδήματος βάση της πηγής, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία κοινωνικο-οικονομικών δεικτών για το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού.
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/02/2018   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,  2012-2015 (EL) - (1936,87 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012-2015 (EL)
Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία που προέκυψαν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών τις χρονιές 2010-2013. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή εξετάζει το φαινόμενο της σχετικής φτώχιας στην Κύπρο, προσδιορίζει τις ομάδες πληθυσμού που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βρίσκονται κάτω από τη σχετική γραμμή φτώχιας και παρουσιάζει στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος καθώς και στοιχεία για την ποιότητα ζωής.
Ημερομηνία Έκδοσης: 12/01/2017   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & ΕκδόσειςΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, 2012-2015 (EL) - (576,52 Kb) ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, 2012-2015 (EL)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/10/2016   Κατηγορία: Ειδικές Μελέτες & Εκδόσεις

Αρχείο Εκδόσεων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση