Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες >Στοιχεία Κατά Φύλο > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2009

06/03/2009ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση