Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και Ανάπτυξη > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2010

10/12/2010Αποτελέσματα Έρευνας: Σταδιοδρομία των Κατόχων Διδακτορικού Τίτλου, 2006

26/08/2010Αποτελέσματα Έρευνας: Η Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο, 2008

04/06/2010Νέα Έκδοση: Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης, 2007


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση