Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και Ανάπτυξη > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2011

24/10/2011Νέα Έκδοση: Στατιστικές Έρευνας και Ανάπτυξης, 2008

11/07/2011Νεότερα Στοιχεία: Η Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο, 2009

19/04/2011Νεότερα Στοιχεία: Η Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο, 2009 (προκαταρκτικές εκτιμήσεις)


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση