Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και Ανάπτυξη

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2019 (Συνοπτικός Πίνακας)15/07/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2019 (Αναλυτικοί Πίνακες)15/07/21 Άνοιγμα Αρχείου
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, 2006 10/12/10 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση