Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιστήμη και Τεχνολογία > Έρευνα και ΑνάπτυξηΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008 (EL, EN) - (5033,54 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008 (EL, EN) - €10,00
Στοιχεία για το προσωπικό που ενασχολείται και τις δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) που αφορούν στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τις πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/10/2011   Κατηγορία: Ετήσιες Εκδόσεις

Αρχείο Εκδόσεων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση