Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Άλλες Υπηρεσίες > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2016

15/12/2016Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές της Εκπαίδευσης, 2014

30/11/2016Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 3ο Τριμηνο 2016

28/11/2016Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές της Υγείας, 2014

26/10/2016Νέα Έκδοση: Στατιστικές Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, 2014

31/08/2016Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 2ο Τριμηνο 2016

14/07/2016Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών, 2014

31/05/2016Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 1ο Τριμηνο 2016

24/05/2016Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές της Εκπαίδευσης, 2013

26/04/2016Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών, 2013

29/02/2016Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 4ο Τριμηνο 2015

22/01/2016Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές της Υγείας, 2013


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση