Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες > Άλλες ΥπηρεσίεςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 (EL, EN) - (1416,93 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 (EL, EN) - €6,50
Ετήσια στοιχεία για τα οικονομικά χαρακτηριστικά όλων των δραστηριοτήτων που ταξινομούνται στον τομέα των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, τους μισθούς και τα ημερομίσθια, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
Ημερομηνία Έκδοσης: 21/03/2017   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2014  (EL, EN) - (1064,34 Kb) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2014 (EL, EN) - €6,50
Η έκδοση αυτή καλύπτει τους τομείς των Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών και παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ημερομηνία Έκδοσης: 22/02/2017   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2014 (EL, EN) - (912,99 Kb) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2014 (EL, EN) - €6,50
Η έκδοση αυτή καλύπτει τους τομείς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 2014 (EL, EN) - (805,78 Kb) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 2014 (EL, EN) - €6,50
Η έκδοση αυτή καλύπτει τους τομείς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Υγείας και παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2016   Κατηγορία: Ετήσιες ΕκδόσειςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2014(EL, EN) - (1240,14 Kb) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 2014 (EL, EN) - €6,50
Ετήσια στοιχεία για τα οικονομικά χαρακτηριστικά όλων των δραστηριοτήτων που ταξινομούνται στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, τους μισθούς και τα ημερομίσθια, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/10/2016   Κατηγορία: Ετήσιες Εκδόσεις

Αρχείο Εκδόσεων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση