Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Χάρτης Πλοήγησης
Στατιστική Υπηρεσία
Ιστορικό & Στόχοι
Οργανική Δομή
Νομοθεσία
Κώδικας Ορθής Πρακτικής
Διεξαγόμενες Έρευνες
Διάδοση Στοιχείων
Εργοδότηση ΠροσωπικούΕυρωπαικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ)

Εκδόσεις


Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
Στατιστικά ΘέματαΟικονομία
Εθνικοί Λογαριασμοί


-Τριμηνιαία Στοιχεία
-ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π. (Προκαταρκτική Εκτίμηση), 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
-ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.Π., 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, 1995-2021 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-Ετήσια Στοιχεία
-ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2020 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 1995-2020 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
-ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2010-2019
-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2010-2019
-Εξωτερικές Πηγές
-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
Δημόσια Οικονομικά


-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 2000-2020
-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, 1995-2019
-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, 1995-2019
-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2019
-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ
-Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Αυγ 2021
-Συμπληρωματικές Πληροφορίες για τις Εν Δυνάμει Δαπάνες του Κράτους και για τα Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Περουσιακά Στοιχεία), 2010-2019
Κυριότεροι Οικονομικοί Δείκτες


-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2020)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2020)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Ταξινόμηση ECOICOP)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2021 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2021 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2020)
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (ΒΑΣΗ 1992, 2005, 2015)
-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 1960-2020
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 1990-2021
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2020)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2021
(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2020)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2019-2021)
-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2002-2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤOIΚΙΩΝ, 2010-2021


Πληθυσμός & Κοινωνικές Συνθήκες
Πληθυσμός


-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, 1990-2019
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 1995-2019
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 1974-2019
-ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 1974-2019
-ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ, 1974-2019
Απογραφή Πληθυσμού


-Απογραφή Πληθυσμού 2011 - Κυριότερα Αποτελέσματα
-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
-Πληθυσμός - Τόπος Διαμονής, 2011
-Πληθυσμός - Οικογενειακή Κατάσταση, 2011
-Πληθυσμός - Χώρα Γέννησης, Υπηκοότητα, Χώρα Υπηκοότητας, Γλώσσα, Θρήσκευμα, Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα, 2011
-Πληθυσμός - Επίπεδο Μόρφωσης, Αλφαβητισμός, 2011
-Πληθυσμός - Εργατικό Δυναμικό, 2011
-Πληθυσμός - Μεταναστευτική Κίνηση, 2011
-Πληθυσμός - Συχνότητα Ονομάτων, 2011
-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΣΥΝΟΛΟ
-Κατοικίες (Σύνολο) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Κατοικίες (Σύνολο) - Κύρια Χαρακτηριστικά, 2011
-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ
-Κατοικίες (Κατοικημένες) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Κατοικίες (Κατοικημένες) - Ανέσεις Κατοικίας, 2011
-Κατοικίες (Κατοικημένες) – Καθεστώς Ενοίκησης, 2011
-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
-Νοικοκυριά - Γεωγραφική Κατανομή, 2011
-Νοικοκυριά - Μέγεθος Νοικοκυριού, 2011
-Νοικοκυριά - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Σύνδεση με το Διαδίκτυο, 2011
-Νοικοκυριά - Τύπος Νοικοκυριού, 2011
-Νοικοκυριά - Οικογενειακοί Πυρήνες, 2011
-ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-Ιδρύματα, 2011
Υγεία


-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2018
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 1990-2018
Εκπαίδευση


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985-2019
-ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2018/19
-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1985/86-2018/19
-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
-ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2018/2019
-ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 2018/2019
-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2017/2018
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018
-ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1985/86-2010/11
Συνθήκες Διαβίωσης και Κοινωνική Προστασία


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 2008-2020
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2018
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ 10.000€, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΑΝΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 2015/2016
-ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, 2015/2016
Στοιχεία κατά Φύλο


-ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
-Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE): Βάση Δεδομένων για Στοιχεία Κατά Φύλο
Έγκλημα


-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2005-2018
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2007-2018
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2007-2018


Εργασία
Απασχόληση


-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2020
-ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2020 - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
-ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2009-2021
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 1995-2015
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009-2021
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ανεργία


-ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΣΕΠ 2021
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1999-2020


Εξωτερικό Εμπόριο
Εξωτερικό Εμπόριο


-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2020
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2020
-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2020
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2020
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2021 (Προκαταρκτικά)


Γεωργία
Γεωργία


-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ, 1960-2019
-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ , 2019
-ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2009-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ, 2016
-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 2011-2019
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - IOYΛ 2021
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, 2006 - ΑΥΓ 2021
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - ΑΥΓ 2021
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Βιομηχανία, Κατασκευές
Βιομηχανία


-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2008-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2019
-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, 2016-2019
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΟΥΛ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΙΟΥΛ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΥΓ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2021
-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΚΕΡ, ΙΑΝ 2014-ΜΑΡ 2017
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΠΙΡΑΣ, ΣΕΠ 2021
-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2011-ΔΕΚ 2013
Κατασκευές


-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ, 1995-2020
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2016
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2021
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2021/2020
-ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2021/2020
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΕΠ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΕΠ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-2019


Υπηρεσίες
Τουρισμός


-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΑΡ 2020
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 1980-2019
-ΕΣΟΔΑ, ΙΟΥΛ 2021
-ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
-ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΡ 2020
-ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 1999-2019
-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, 2020
-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, 2011-2019
-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΔΕΚ 2020
-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, 1980-2019
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 2019
-ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ, 1999-2019
-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2017-2019
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 2000-2016
-ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 2014
Μεταφορές και Επικοινωνίες


-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΣΕΠ 2021
-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕΠ 2021
-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 - ΜΑΡ 2021
-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2008 - ΜΑΡ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
2008-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2018
-ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2018
-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 1990-2020
-ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 2019
-ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, 2020
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2015-2021
-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2006-2019


Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο


-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2005-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2008-2018
-ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2018
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΟΥΛ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
Άλλες Υπηρεσίες


-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
2008-2019
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2008-2018
-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2018


Ενέργεια, Περιβάλλον
Ενέργεια


-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2009
-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2021
Περιβάλλον


-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 1996-2019
-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ, 1990-2014
-ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, 1990-2014
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2019
-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 2017-2018


Επιστήμη και Τεχνολογία
Έρευνα και Ανάπτυξη


-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2019 (Συνοπτικός Πίνακας)
-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1991-2019 (Αναλυτικοί Πίνακες)
-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, 2006
Καινοτομία


-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 2000-2016
-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 2014-2016
Κοινωνία της Πληροφορίας


-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 1996-2019
-ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
-ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Γενικά
Γενικά

Υπηρεσίες

Εγγραφή

Login

Ειδοποίηση

Κέντρο Υποστήριξης Δεδομένων Ε.Ε.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση