Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποιητικός) Νόμος του 2015"Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordTροποποιητικός ΑΑΠ.doc