Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Παρουσίαση για την Υιοθέτηση της νέας Κλασσικής Κοινοτικής Οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες - Ενημερωτική Ημερίδα 5.5 - 6.5.2014Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση - Κλασσική Οδηγία - 5.5. - 6.5.2014.ppt