Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Έκθεση της Επιτροπής Παραλαβής για παραπομπή στην Αρμόδια Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.doc