Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή θέματα Νόμος του 2015"Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΝομοσχέδιο περί Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης.doc