Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 24 - Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2020) - Τροποποιητικοί Νόμοι 202(Ι)/2020, 203(Ι)/2020, 204(Ι)/2020 και 205(Ι)/2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΔ_24.pdf