Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Καταμερισμός Αναθετουσών Αρχών στους Λειτουργούς του Τομέα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων με ισχύ από 1/7/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 1_7_2016.pdf