Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Επαναφορά της υποχρέωσης όλων των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών μέσω του συστήματος eProcurementΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρ_υποβ_μεσω_eProc.pdf