Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Κατάρτιση σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στις 19/10/2017 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς. Σεμινάριο 1 (κυρίως κατασκευαστικού τομέα)Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση Ν_73 Κ_138 και Ε_104.ppt