Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Διενέργεια Σεμιναρίου με θέμα "Λειτουργία των Συμβουλίων Προσφορών" την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση σε Συμβούλια Προσφορών 25_10.ppt