Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 1. Οκτώ (8) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5317 – ημερ. 27/11/2020) 2. Επτα (7) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5380 – ημερ. 08/10/2021)Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για διεξαγωγή εξετάσεων για πλήρωση κενών θέσεων Λογιστών.pdf