Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ενημέρωση που είχε από τις τελωνειακές διοικήσεις των χωρών μελών της ΕΕ για τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα Τελωνεία, έχει ετοιμάσει Κατευθυντήριες γραμμές (στην Αγγλική μόνον), οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους φορείς που σχετίζονται με τις τελωνειακές διαδικασίες.

Περισσότερα στην Εγκύκλιο ΕΕ -"ΤΔΕΑ"-(1) ημερομηνίας 2/4/2020.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας