Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ενημερώνεστε ότι λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών της CYTA, την Τρίτη 7/12/2021 μεταξύ των ωρών 8:00μ.μ. και 11:00μ.μ, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή υπηρεσιών από τη Cyta στο Λιμάνι Λεμεσού και ως εκ τούτου κατά το διάστημα αυτό αναμένεται ότι θα επηρεαστεί η διαθεσιμότητα των τελωνειακών συστημάτων (συστήματα του ΘΗΣΕΑ και διευρωπαϊκά, τόσο στο περιβάλλον παραγωγής όσο και στο δοκιμαστικό περιβάλλον) όσο και άλλων υπηρεσιών όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η τηλεφωνία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το e-OASIS κλπ.

Λυπούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δυνατό να προκληθεί εξ αιτίας αυτής της αναγκαίας προσωρινής διακοπής από πλευράς της CYTA, απώτερος στόχος της οποίας είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων
Τμήμα Τελωνείων


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας