Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι από την 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε λειτουργία το Σύστημα INF το οποίο θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών που εμπλέκονται στη χρήση των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρέιτε στην ενότητα Ηλεκτρονικά Τελωνεία- INF Σύστημα Δελτίων Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα και στην εγκύκλιο ΕΕ "Θ" (177) ημερομηνίας 11.5.2020.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας