Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Τελ.2Α - Διασάφηση για θέση μηχανοκινήτου οχήματος σε ελεύθερη κυκλοφορία/ανάλωση (Μέγεθος: 537,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.13 - Αναφορά για λανθασμένη διασάφηση (Μέγεθος: 179,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 34 -Appointment by master of an agent (only in ENG) (Μέγεθος: 161,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.35 - Κατάθεση σε μικτό λογαριασμό (Μέγεθος: 497,32 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 59 - Αίτηση για παραχώρηση άδειας τελωνειακού πράκτορα-Colour (Μέγεθος: 127 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 60 - Αίτηση για παραχώρηση άδειας βοηθού τελωνειακού πράκτορα (Μέγεθος: 95,32 Kb)
Download Acrobat Reader File ΤΕΛ. 65 - Αίτηση Εφοδιασμού της εξέδρας στην ΑΟΖ της Κύπρου (Μέγεθος: 73,59 Kb)
Download Acrobat Reader File ΤΕΛ. 65Β ΑΟΖ - Αίτηση επιστροφής από την εξέδρα της ΑΟΖ της Κύπρου Κοινοτικών/ Κυπριακών εμπορευμάτων (Μέγεθος: 18,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.131 - Αίτηση για υπερωριακή απασχόληση (Μέγεθος: 653,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.131ΦΣ-1 - Συνοπτική κατάσταση αιτήσεων για υπερωριακή απασχόληση (Μέγεθος: 828,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.167Α - Πιστοποιητικό πώλησης με δημόσιο πλειστηριασμό (Μέγεθος: 506,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.199 - Αίτηση για επίβλεψη κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (Μέγεθος: 584,16 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας