Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων


Download Acrobat Reader File Press release - Customs controls: EU customs stopped fake and potentially dangerous goods worth nearly €760 million in 2019 (Μέγεθος: 44,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights - Results at the EU border, 2019 (Μέγεθος: 1989,58 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας