Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Τελ./C.104O - Δελτίο προσωρινής εισαγωγής/εισόδου οχήματος/Carnet for the temporary importation/entry of a motor vehicle (Μέγεθος: 614,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Π.Ε. - Προσωρινή εισαγωγή - Αίτηση για παράταση για σκάφος αναψυχής (Μέγεθος: 195,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Π.Ε. - Προσωρινή εισαγωγή - Αίτηση για παράταση για όχημα (Μέγεθος: 149,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Π.Ε. - Προσωρινή εισαγωγή - Αίτηση για παράταση για άλλα αγαθά (Μέγεθος: 128,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Π.Ε. - Προσωρινή εισαγωγή - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου για όχημα (Μέγεθος: 122,6 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ./C.104Ε - Δελτίο προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων/ Carnet for the temporary importation of goods (Μέγεθος: 589,69 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας