Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι στα πλαίσια μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφασίστηκε όπως, από 30/1-30/7/2020 παραχωρείται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για τον σκοπό αυτό. Περισσότερα στην εγκύκλιο ΕΕ 'Μ' (67).

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το έγγραφο με ερωτήσεις/απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ σε εμπορεύματα που εισάγονται για αντιμετώπιση του COVID-19 (Απόφαση (ΕΕ) αρ. 2020/491-16.4.2020). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της DG TAXUD για τον COVID-19.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας