Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) Δρ. Kunio Mikuriya, επισκέφθηκε το Τμήμα Τελωνείων στις 24 Οκτωβρίου 2019, στα πλαίσια του Συνεδρίου «Δράσε για την κληρονομιά», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Οκτωβρίου 2019, σε σχέση με την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά γνωστή ως «Σύμβαση της Λευκωσίας».

Κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα συζητήθηκαν θέματα που αποτελούν προτεραιότητα τόσο για τον ΠΟΤ όσο και για το Τμήμα Τελωνείων, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η χρήση νέας τεχνολογίας στους ελέγχους και στην επεξεργασία δεδομένων, η ανταλλαγή πληροφοριών, η τρομοκρατία, η μετανάστευση. Έγινε επίσης αναφορά στον σημαντικό ρόλο των Τελωνείων στην προστασία των ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην πρόληψη των αδικημάτων που σχετίζονται με αυτά και τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Σχετικό ανακοινωθέν τύπου της επίσκεψης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων:
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/october/customs-role-in-preventing-illegal-trafficking-of-cultural-heritage-stressed.aspxNo documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας