Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το σύστημα ICS επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να καταθέτουν τις Συνοπτικές Διασαφήσεις Εισόδου (ENS) για τις οποίες υπάρχει πρόνοια στον Τελωνειακό Κώδικα (καν. 2913/92 όπως τροποποιήθηκε από τον καν. 648/05) και στις Εφαρμοστικές Διατάξεις (καν. αρ. 2454/93 όπως τροποποιήθηκε από τους καν. 1875/06, 312/09 και 414/09).

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία η υποχρεωτική κατάθεση των ENS τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/7/09. Με τον καν. 273/09 έχει δοθεί μεταβατική περίοδος (01.07.2009 - 31.12.2010) για την κατάθεση των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου από τους Οικονομικούς Φορείς, ώστε να δοθεί χρόνος να αναπτύξουν τα συστήματα τους.

Το σύστημα ICS θα υποστηρίζεται από υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να επιλέγονται τυχόν επικίνδυνα φορτία για έλεγχο ή ακόμη και για να δίδονται οδηγίες για απαγόρευση φόρτωσης.

Το σύστημα ICS επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χωρών μελών, για διαβίβαση των πληροφοριών κινδύνου.

Στόχος του συστήματος ICS είναι η βελτίωση της ασφάλειας σε σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις που προωθούνται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα για την προστασία και την ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/

Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει αποδεχτεί τη λειτουργία Γραφείου Κατάθεσης (office of Lodgement.) Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και για να συνδεθείτε με το σύστημα ICS της Κύπρου (δοκιμαστικό Σύστημα και Σύστημα Παραγωγής) πατήστε ανάλογα.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να δουν εδώ έγγραφο το οποίο περιέχει επεξηγηματικές σημειώσεις αναφορικά με τα πεδία της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου καθώς και το Παράρτημα 30Α του Κανονισμού 2454/93 το οποίο είναι σχετικό.

Κατευθυντήριες γραμμές

Λειτουργικές προδιαγραφές και Τεχνικές προδιαγραφές για τους Oικονομικούς Φορείς

Δια χειρός διαδικασίες

Κωδικοί για τα μηνύματα του συστήματος ICS

Συχνές Ερωτήσεις για το σύστημα ICS

Παλαιότερες εκδόσεις εγγράφων

Διαδικασία εγγραφής για απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα παραγωγής ICS

Σύνδεσμος Επικοινωνίας ICSNo documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας