Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που οφείλεται στο COVID-19, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποφασιστεί κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής υπό μορφή αντιγράφων, τα οποία θα εκδίδονται σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Περισσότερα στην Εγκύκλιο Κ (160)-26/3/2020.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας