Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Επισυνάπτεται Eγχειρίδιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων, για το οποίο γίνεται αναφορά στην Εγκύκλιο ΕΕ – «Θ» (182) ημερομηνίας 9/12/2020.


Download Acrobat Reader File Eγχειρίδιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων (Μέγεθος: 349,56 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας