Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Περιλαμβάνονται τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για το Μηχανογραφημένο Σύστημα ΘΗΣΕΑΣ, στο οποίο περιλαμβάνονται το σύστημα EMCS, σύστημα ελέγχου εισαγωγών ICS κ.α.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Eγχειρίδιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων (Μέγεθος: 349,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση προστασίας δεδομένων των Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης (Μέγεθος: 2083,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση προστασίας δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης για τους συναλλασσομένους της Ε.Ε. (Μέγεθος: 439,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1000 - Αίτηση για εγγραφή στο τελωνειακό μητρώο και στο ΕΟRI (Μέγεθος: 374,72 Kb)
Download Acrobat Reader File ΤΕΛ 1000A - Έντυπο εγγραφής συνεταιρισμού στο τελωνειακό μητρώο (Μέγεθος: 243,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1000Γ - Έντυπο δήλωσης αριθμών ΦΠΑ (Μέγεθος: 202,07 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1000Β - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου (Μέγεθος: 204,31 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1000Δ - Υπεύθυνη δήλωση Οικονομικού Φορέα μη εγκατεστημένου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (Μέγεθος: 358,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1002 - Εξουσιοδότηση τελωνειακού πράκτορα (νέο) (Μέγεθος: 501,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1002A - Εξουσιοδότηση από Τελωνειακό Πράκτορα προς άλλο Τελωνειακό Πράκτορα (Μέγεθος: 445,64 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003ΑΕΟ - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο κεντρικό σύστημα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (ΑΕΟ) (Μέγεθος: 295,77 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003ΤΑ - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο Κεντρικό σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDMS) (Μέγεθος: 228,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003 (ΝΕΟ) - Ενοποιημένο έντυπο πρόσβασης εξωτερικών χρηστών για τα νέα συστήματα AES NCTS (Μέγεθος: 390,84 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003ΔΔΠ - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (EBTI)-5.10.2021 (Μέγεθος: 125,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1003Β - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο Μηχανοργανωμένο Σύστημα ΕΜCS (Μέγεθος: 261,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003INF - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης εξωτερικών χρηστών στο ευρωπαϊκό σύστημα UCC Special Procedures INF (ΙΝF system) για τα καθεστώτα τελειοποίησης (Μέγεθος: 273,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1003 - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο μηχανογραφημένο σύστημα ΘΗΣΕΑΣ (Μέγεθος: 377,76 Kb)
[Download Acrobat Reader File Τελ. 1003Γ - Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο μηχανογραφημένο σύστημα ICS (Import Control System) (Μέγεθος: 151,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1004 (ΝΕΟ) - Ενοποιημένο έντυπο πρόσβασης εξωτερικών χρηστών για τα νέα συστήματα AES NCTS (Μέγεθος: 312,84 Kb)
[Download Acrobat Reader File Τελ.1011 - Έντυπο καταχώρησης διαφορών κατά το φυσικό έλεγχο (Μέγεθος: 520,48 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1015 - Λογιστικός διακανονισμός διασάφησης (Μέγεθος: 468,83 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1021 - Αίτηση Εξωτερικού Χρήστη για ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης στα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα (Μέγεθος: 195,14 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1021Α - Αίτηση Λειτουργού για ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης στα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα (Μέγεθος: 198,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1023 - Αίτηση μεταφοράς εμπορευμάτων στα υποστατικά του εισαγωγέα ή σε αποθήκη αποταμίευσης/φορολογική αποθήκη για φυσική εξέταση (Μέγεθος: 164,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1024 - Έντυπο για πληρωμή τελών (Μέγεθος: 542,21 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ.1025 - Αίτημα για συμβιβασμό τελωνειακού/ποινικού αδικήματος (Μέγεθος: 529,75 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1030 - Δήλωση δημοσίευσης στοιχείων του EORI σε Ιστοσελίδα της Ε.Ε. (Μέγεθος: 235,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Τελ. 1035 - Δήλωση ενδιαφέροντος για έμμεση αντιπροσώπευση (Μέγεθος: 165,55 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας