Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η παρούσα κατάσταση πανδημίας του κορονοϊου, το τελωνείο εξαγωγής δεν θα προβαίνει σε ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής/προσωρινής εξαγωγής/επ ανεξαγωγής μετά την πάροδο των 150 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων για το καθεστώς εξαγωγής, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αντίστοιχα, παρά μόνο μετά από αίτηση του διασαφιστή. Περισσότερα στην εγκύκλιο ΕΕ ΈΞ' (23), 31/3/2020.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας