Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, συνεχίζει τη διερεύνηση των παραλαβών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχει ζητήσει τη συνδρομή άλλων Αρχών στη Δημοκρατία αναφορικά με διερευνώμενες περιπτώσεις, στα πλαίσια των οποίων υπάρχει ένδειξη για ενδεχόμενη παραποίηση εγγράφων ή διάπραξη άλλων αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα.

Περαιτέρω το Τμήμα Τελωνείων επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στις διατάξεις του άρθρου 119 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι) του 2004 στις οποίες, μεταξύ άλλων, προνοείται ότι κάθε πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην είσοδο ή εισαγωγή και έξοδο ή εξαγωγή εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόζονται τελωνειακές διαδικασίες οφείλει να εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Τελωνείων.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας