Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για επιστροφή του Ταχυδρομικού Τέλους προσκόμισης στο Τελωνείο (€3,50) ή /και του ΦΠΑ λόγω διπλής καταβολής του, τόσο κατά την ηλεκτρονική αγορά όσο και κατά την παράδοση από το Ταχυδρομείο, μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία στις 3/9/2021.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας