Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Δήλωση Εγγύησης - μεμονωμένη εγγύηση με τίτλους (Μέγεθος: 126,95 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση Εγγύησης-Συνολική Εγγύηση -ΑΠΟ 31/03/2021 (Μέγεθος: 295,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Δήλωση Εγγυήσης - μεμονωμένη εγγύηση (Μέγεθος: 126,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Αίτηση βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων (Μέγεθος: 92,17 Kb)
Download Acrobat Reader File ΣΕΔΑ (Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης / Ασφάλειας) (Μέγεθος: 124,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Μ.-ΑΠΛ. ΕΓΓ.1- Αίτηση για παροχή άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών για εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικώς υπό το καθεστώς της ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης (Μέγεθος: 182,54 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Μ.-ΣΥΝ. ΕΓΓ.2- Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για το καθεστώς της ενωσιακής / κοινής διαμετακόμισης (Μέγεθος: 205,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Μ.-ΑΠΛ. ΕΓΚ.ΑΠΟΣΤ/ΠΑΡΑΛ 3 -Αίτηση για τη χορήγηση αδείας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών εγκεκριμένου αποστολέα – εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς της ενωσιακής / κοινής διαμετακόμισης (Μέγεθος: 181,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Δ.Μ.-ΑΠΛ. ΕΓΓ.4 -Aίτηση για άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών εγκεκριμένου αποστολέα για την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων (Μέγεθος: 223,79 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας